Alleen en Samen in Almere

Maatjes

Vriendschap op Maat

Vriendschap op Maat voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid die in de wijk wonen. Binnen Vriendschap op Maat staat verbinding tussen mensen centraal. Een verbinding die niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Door angsten, depressie of een vertekende werkelijkheid is aansluiting met anderen soms moeilijk. Het hebben van een maatje, die een luisterend oor biedt en niet (ver)oordeelt, doorbreekt de eenzaamheid en kan het leven net weer een stukje leuker maken.

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: Almere
Meer informatie: Vriendschap op Maat

Match

Match is een maatjesproject van Humanitas waarbij je gekoppeld wordt aan een vrijwilliger. De vrijwilliger gaat samen met je op pad gaat en activiteiten ondernemen en biedt je een luisterend oor.
Kinderen en jongvolwassenen voelen zich steeds vaker eenzaam. Een maatje van Match helpt, door samen te praten, activiteiten te ondernemen, te werken aan meer zelfvertrouwen en aan de slag te gaan met het bouwen aan een sociaal netwerk.

Doelgroep: 4 tot 24 jaar
Locatie: Almere
Meer informatie: Match

JMZ Jonge Mantelzorgers

Als een jonge mantelzorger, door de zorgsituatie thuis, extra aandacht nodig heeft, kan er een maatje gevraagd worden. Met een maatje kan een jonge mantelzorger er even tussen uit. Iets wat voor anderen heel gewoon kan zijn, zoals een spelletje doen, koekjes bakken, naar de bibliotheek of naar het park gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Naast de leuke activiteiten die het maatje en jonge mantelzorger ondernemen, biedt het maatje ook een luisterend oor en een plek voor de jonge mantelzorger om zichzelf te zijn. Het maatje van de VMCA zorgt voor een dosis extra aandacht!

Doelgroep: Jonge mantelzorgers 4-24 jaar
Locatie: Almere
Meer informatie: Jonge Mantelzorgers

Held in huis

Held in huis, Wanneer je geconfronteerd wordt met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte heeft dat veel invloed op je leven. Je krijgt te maken met verlies van lichamelijke, psychische of sociale vaardigheden of ziet dit bij je partner/familielid. Een maatje kan je dan een luisterend oor en ondersteuning bieden. 

Doelgroep: Volwassenen
Locatie: Almere
Meer informatie: Held in huis

Volwassen Mantelzorgers

Iedere mantelzorgsituatie is anders. Vaak komt het zorgen voor een ander ‘op je pad’. Juist omdat je er niet op voorbereid bent, kun je te maken krijgen met nieuwe situaties, vragen en onzekerheden. Bijvoorbeeld over hoe je moet omgaan met het ziektebeeld van degene die zorg nodig heeft of over waar je de juiste informatie vindt.

Misschien vind je het fijn om andere mensen te ontmoeten die in een vergelijkbare situatie zitten om van elkaar tips te horen en ervaringen uit te wisselen. Of misschien heb je juist behoefte aan extra hulp of wat ontspanning om ‘even vrij te zijn van zorg’. Kijk wat de VMCA voor jou kan betekenen.

Doelgroep: Volwassenen vanaf 24 jaar
Locatie: Almere
Meer informatie: Mantelzorg Almere

Privacyverklaring